Aktuellt


Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non governmental organization) som drivs utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att finna nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.
Verksamheten bedrivs dels i form av en tankesmedja med syfte att öka och sprida kunskap inom detta fält, dels genom konsultverksamhet med syfte att erbjuda kommuner, företag och andra aktörer professionell hjälp att utveckla sin verksamhet.
För att läsa mer kan du klicka här. https://tryggaresverige.org/

Vad är sexuella trakasserier?
https://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/126227

Roks – mot mäns våld mot kvinnor
”Det är glädjande att Wallström faktiskt vågar lyfta frågan om porrens roll. Det är viktigt att sätta #metoo i perspektiv och förstå hur många mäns kvinnosyn kunnat bli så skev att de inte ens förstår skillnaden mellan övergrepp och flört. Då måste vi våga ifrågasätta porren!
Wallström vill se över porren efter #metoo
HELSINGFORS. Stefan Löfven, S, tog upp #metoo-kampanjen med sina nordiska statsministerkolleger
under onsdagens möte i Helsingfors och Sverige ska nu driva frågan vidare.
– Det är nog många som blev förvånade över att det var så enormt stort, säger han.
Samtidigt vill utrikesminister Margot Wallström, S, att man ska se över pornografins roll.
– Hur ser kvinnosynen ut i dagens porr? säger hon.
expressen.se”
Läs hela artikeln via
https://www.expressen.se/nyheter/wallstrom-vill-se-over-porren-efter-metoo/

”Roks kräver:
• Bygg fler hyreslägenheter!
• Låt kvinnor som flyr undan mäns våld gå före i de kommunala bostadsköerna!
I Stefan Löfvens regeringsförklaring sa han att ”varje kvinna i Sverige ska kunna leva som hon vill. Stolt, rakryggad, självklar. Sverige ska vara tryggt för alla.” Vackra ord. Men för att Sverige ska bli tryggt för de kvinnor som stolt och rakryggat lämnar en våldsam man behövs bostäder.
Tänk dig att du tvingas fly undan våld. Det är mitt i natten och du kastar dig i väg med dina barn. Ni hinner inte packa. Du är rädd. Men också stolt, för du har äntligen tagit steget. Ni får skjuts till polisen, och du gör en anmälan. Du har tur och får plats på ett skyddat boende hos en kvinnojour. Äntligen kan du pusta ut.
Tyvärr är det inte där kampen slutar. Många kvinnor blir fast på de skyddade boendena längre än de behöver.
I väntan på att hitta en egen lägenhet försätts kvinnans och barnens liv i pausläge. Då ökar risken att kvinnan återvänder till gärningsmannen, för finns det ingenstans att flytta efter tiden på jouren ser hon inte så många andra alternativ.
För en framtid där kvinnan, med Löfvens ord kan ”leva som hon vill”, krävs en egen, trygg bostad. Först då kan hon och barnen påbörja ett självständigt liv, fritt från mannens våld och förtryck.
Det är en skam för vårt samhälle att rädslan för hemlöshet tvingar kvinnor tillbaka till våldsamma män eller får dem att avstå från att ta steget ut ur våldet. Det är därför avgörande att det byggs fler hyresrätter och att kvinnor på flykt undan mäns våld får gå före i kommunala bostadsköer.
Utifrån Roks kvinnojourers erfarenhet vet vi att bostadssituationen är ett stort problem även för barnen, som inte får något stabilt liv. De kanske tvingas byta skola eller förskola flera gånger under tiden på jouren. Barn som utsatts för mäns våld, oavsett om det skett genom fysiskt eller psykiskt våld, behöver få trygghet i sina liv.
Att kvinnor på flykt undan våld hamnar i hemlöshet beror dels på bostadsbristen, men också på att många varit utsatta för ekonomiskt våld.
De kan ha tvingats skriva på banklån, sms-lån, telefonabonnemang eller avbetalningsköp för pengar och varor som mannen tagit, men inte betalat, vilket leder till betalningsanmärkningar för kvinnan. För de här kvinnorna är det uteslutet att köpa en bostadsrätt, men också svårt att få ett hyreskontrakt.
Ofta innebär flykten att kvinnan och barnen tvingas bosätta sig i en annan kommun, och att kvinnan inte kan behålla sitt jobb och i stället blir beroende av försörjningsstöd under en period. Så även om kvinnan hittar en lägenhet finns risken att socialen nekar, om hyran anses för hög.
Ofta är det bostadsbolagen som säger nej, då de inte accepterar försörjningsstöd som inkomst. Många kommuner har lägenheter som kan erbjudas, och här måste kvinnor med barn få förtur. Dessutom bör krav ställas på alla kommuner.
I regeringsförklaringen sa Stefan Löfven att ”varje kvinna i Sverige ska kunna leva som hon vill. Stolt, rakryggad självklar. Sverige ska vara tryggt för alla.” Vackra ord. Men för att Sverige ska bli tryggt för de kvinnor som stolt och rakryggat lämnar en våldsam man behövs bostäder.
Han sa också att ”I Sverige ska det gå att hitta en bostad när man får ett jobb eller en studieplats.” Det tycker vi är bra, men vad är Löfvens lösning för de kvinnor som inte har jobb eller studieplats, men som flytt undan mäns våld och bor på skyddat boende?
Zozan Inci, ordförande Roks
publicerat på Aftonbladet debatt, 16 september 2017”

18/10 Vi från kvinnojouren var inbjudna av socialförvaltningen i Botkyrka till en träff med Anija Johansson Samordnare för våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck-Stöd-och utvecklingsenheten. Vi informerade och uppdaterade varandra om respektive verksamhet. Riktigt givande och intressant tyckte vi 9 jourkvinnor som deltog. Tack Anija för inbjudan, fortsättning följer…
17/10 hade vi besök från ett Tv-team från Ukraina som var här för att se hur man jobbar lokalt på en kvinnojour. Barbro Bergendahl viceordförande, Helen Swärd vår kassör och Anne Saarinen vår koordinator intervjuades. Det var ett imponerat team som lämnade vår verksamhet under eftermiddagen