AKUT!

Botkyrka kvinno-och tjejjour

Stödtelefon

020 33 33 88

 

Om det är AKUT!

 

Polisen

112 pågående brott

114 14 övriga ärenden och tips

 

Socialtjänsten

Botkyrka kommun

08 530 610 00

 

Socialjouren

Södertörn 020 708 003

 

Kvinnofridslinien

020 50 50 50

http://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/

Kontakta oss

Stödtelefon: 020 - 33 33 88

Vardagar: 08:30 - 16:00

 

Kontoret: 08 - 531 807 20

Vardagar: 08:00 - 16:30

 

Faxnr: 08 - 531 807 16

 

Mail: info@botkyrkakvinnojour.se

 

Om det är AKUT

Socialtjänsten -

Botkyrka kommun: 08 - 530 610 00

 

Socialjouren -

Södertörn: 020 - 708 003 (kvällstid och helger)

 

Polisen: 114 14

www.polisen.se

 

Kvinnofridslinjen: 020 - 50 50 50 www.kvinnofridslinjen.se

Vi arbetar med att följa det nya EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation) och behandlar därmed alla personuppgifter enligt förordningen.

Önskar du begära ut dina uppgifter, eller att dessa tas bort så kan du kontakta oss på info@botkyrkakvinnojour.se

För ytterligare information om GDPR vänd dig direkt till Datainspektionen:

www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/