Bra länkar

Botkyrka kvinno-och tjejjour

Stödtelefon

020 33 33 88

Bra länkar

ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

www.roks.se

 

Operation kvinnofrid har tagit fram en kort film som riktar sig till personer i Stockholms län som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Syftet med filmen är att motivera målgruppen till att söka hjälp att förändra sitt våldsamma beteende. Ta kontakt och välj att sluta idag.

www.operationkvinnofrid.se/valjattsluta/

 

Nationellt center för Kvinnofrid, Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

www.nck.uu.se

 

Unizon, Svenska kvinnojourers Riksförbund

www.unizon.se

 

RSCI, Riksorganisationen stödcentrum mot incest 

www.rsci.nu

 

Elektra nationellt, projekt mot hedersrelaterat förtryck 

www.lansstyrelsen.se

 

Hopp, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp, 

www.hoppnorrkoping.se

 

Systerjouren Somaya är sedan starten specialiserade på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

www.somaya.se

 

UKV erbjuder bland annat terapi för kvinnor mellan 18 och 30 år till låg kostnad.

http://www.ukv.se/

 

Terrafem, kvinnor kan få stöd och råd på 44 språk

www.terrafem.org

 

Hjälp för dig som vill lära dig hur en rättegång går till

www.rattegangsskolan.se

 

Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området

www.tryggaresverige.org

 

Allt om dina rättigheter vid brott. För barn upp till 17 år

www.jagvillveta.se

 

Advokat Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB

Manscentrum – för våldsutövande män

http://www.manscentrum.se

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Stödtelefon: 020 - 33 33 88

Vardagar: 08:30 - 16:00

 

Kontoret: 08 - 531 807 20

Vardagar: 08:00 - 16:30

 

Faxnr: 08 - 531 807 16

 

Mail: info@botkyrkakvinnojour.se

 

Om det är AKUT

Socialtjänsten -

Botkyrka kommun: 08 - 530 610 00

 

Socialjouren -

Södertörn: 020 - 708 003 (kvällstid och helger)

 

Polisen: 114 14

www.polisen.se

 

Kvinnofridslinjen: 020 - 50 50 50 www.kvinnofridslinjen.se

Vi arbetar med att följa det nya EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation) och behandlar därmed alla personuppgifter enligt förordningen.

Önskar du begära ut dina uppgifter, eller att dessa tas bort så kan du kontakta oss på info@botkyrkakvinnojour.se

För ytterligare information om GDPR vänd dig direkt till Datainspektionen:

www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/