Läs mera…

ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, www.roks.se
Nationellt center för Kvinnofrid, Sveriges expertcentrum för kvinnofrid, www.nck.uu.se/
Unizon, Svenska kvinnojourers Riksförbund, http://unizon.se/
RSCI, Riksorganisationen stödcentrum mot incest, www.rsci.nu
Elektra nationellt, projekt mot hedersrelaterat förtryck, http://www.lansstyrelsen.se
Hopp, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp, www.hoppnorrkoping.se
Kvinnofridsportalen, http://www.kvinnofrid.se
Systerjouren Somaya, för kvinnor med utländsk bakgrund och/eller muslimsk identitet, www.somaya.se
Terrafem, kvinnor kan få stöd och råd på 44 språk, www.terrafem.org
Hjälp för dig som vill lära dig hur en rättegång går till. www.rattegangsskolan.se
Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. https://tryggaresverige.org/