Medlemmar

Välkommen som medlem hos Botkyrka Kvinno- och Tjejjour
Föreningen stödjer kvinnor som är utsatta för våld och kränkningar i nära relationer.
Jourkvinnor och anställda står för det aktiva stödet till de kvinnor som söker vår hjälp.
Föreningen bedriver även utbildnings- och informationsverksamhet. Botkyrka Kvinno- och Tjejjour är lättillgänglig genom www.botkyrkakvinnojour.se.
Vad innebär medlemskapet?
Att vara medlem hos oss innebär att man betalar in 100 kr/år. Med denna ansökan får du ett inbetalningskort. Vi vill gärna ha din mailadress för att kunna kommunicera enkelt med våra medlemmar. Genom dessa mail kommer vi hålla dig uppdaterad om kommande seminarier, medlemsmöten och utbildningar. Som medlem har du även rösträtt på årsmötet och kan påverka organisationens framtid.
Hur blir jag medlem?
Du anmäler dig i ansökningsformuläret på nästa sida. Nästa steg är att betala medlemsavgiften. Medlemsavgiften är 100 kronor per år. Avgiften betalas genom en insättning på vårt postgirokonto: 348998-6. Märk inbetalningsavin med ”Förnamn Efternamn 2017”.
Bästa hälsningar,
/Styrelsen

 

Anmälan om medlemskap hos Botkyrka Kvinno- och Tjejjour
Vi behöver följande uppgifter för att vi ska kunna ha ett korrekt medlemsregister och för att kunna kommunicera med dig och övriga medlemmar.
Förnamn (obligatoriskt)
______________________________________
Efternamn (obligatoriskt)
______________________________________
Adress (obligatoriskt)
______________________________________
Postadress (obligatoriskt)
_______________________________________
E-post (obligatoriskt)
_______________________________________
Födelseår (frivilligt)
_______________________________________
Än en gång hjärtligt välkommen!
/Styrelsen