Olika typer av våld

Olika typer av våld

Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott.


Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot.

Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld.


Fysiskt

Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad.


Sexuellt

Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld.


Psykiskt

Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande.

Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten.


Social utsatthet

Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter.


Materiellt/ekonomisk utsatthet

Personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt.

Kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme.

Människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost.

Botkyrka Kvinno-och Tjejjour

Stödtelefon 020 33 33 88

BEHÖVER DU

NÅGON ATT PRATA MED?


Vi för inga journaler

och du får vara anonym om du vill!

Kontakta oss

Stödtelefon: 020 - 33 33 88

Vardagar: Säkrast mellan 08:30 - 16:00

 

Kontoret: 08 - 531 807 20

Vardagar: 08:00 - 16:30

 

Faxnr: 08 - 531 807 16

 

Mail: info@botkyrkakvinnojour.se

 

Om det är AKUT

Socialtjänsten -

Botkyrka kommun:  08 - 530 610 00

 

Socialjouren -

Södertörn: 020 - 708 003 (kvällstid och helger)

 

Polisen: 114 14

www.polisen.se

 

Kvinnofridslinjen:

020 - 50 50 50 www.kvinnofridslinjen.se

 

För medlemmar:

Vi arbetar med att följa det nya EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation) och behandlar därmed alla personuppgifter enligt förordningen.

Önskar du begära ut dina uppgifter, eller att dessa tas bort så kan du kontakta oss på  info@botkyrkakvinnojour.se

För ytterligare information om GDPR vänd dig direkt till Datainspektionen:

www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/