Om oss

Botkyrka kvinno-och tjejjour

Stödtelefon 020 33 33 88

Styrelsen

Jourens arbete leds av en styrelse som består av sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter. 2018 års styrelse är enligt följande:

 

Elisabeth Uddén, Ordförande

Barbro Bergendahl, Vice ordförande

Helen Swärdh, Kassör

Christina Martinsson, Ledamot

Ewa Nelson, Ledamot

Dora Cruz, Ledamot

Inga Nygren, Ersättare

Marianne Lindgren, Ersättare

Merja Morell Saarinen, Ersättare

 

Revisorer:

Karin Strömberg Ekström, Revisor

Birgitta Tay, Revisors ersättare

Lena Lundbeck, Revisor

 

Valberedning:

Ulla-Mari Palm, sammankallande

Eva Berglind

Inga-Lill Strömqvist

Monika Jansson

Vår historia

Botkyrka Kvinno- och Tjejjour


Föreningen startade 2002 under namnet Regnbågen, Kvinnojouren i Botkyrka.

Vi är en ideell förening som är politiskt och religiöst oberoende.

Här finns ideellt arbetande kvinnor med olika bakgrund, erfarenhet och ålder.

Kärnverksamheten finansieras framför allt genom anslag från Botkyrka kommun. Projektbidrag kommer från Ungdomsstyrelsen, Länsstyrelsen, Brottsoffermyndigheten och Roks. Sponsorer är bl a Diakonerna, Rädda Barnen, Lions och Broderskapsgruppen i Botkyrka.

Kontakta oss

Stödtelefon: 020 - 33 33 88

Vardagar: Säkrast mellan 08:30 - 16:00

 

Kontoret: 08 - 531 807 20

Vardagar: 08:00 - 16:30

 

Faxnr: 08 - 531 807 16

 

Mail: info@botkyrkakvinnojour.se

 

Om det är AKUT

Socialtjänsten -

Botkyrka kommun:  08 - 530 610 00

 

Socialjouren -

Södertörn: 020 - 708 003 (kvällstid och helger)

 

Polisen: 114 14

www.polisen.se

 

Kvinnofridslinjen: 020 - 50 50 50 www.kvinnofridslinjen.se

 

Vi arbetar med att följa det nya EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation) och behandlar därmed alla personuppgifter enligt förordningen.

Önskar du begära ut dina uppgifter, eller att dessa tas bort så kan du kontakta oss på  info@botkyrkakvinnojour.se

För ytterligare information om GDPR vänd dig direkt till Datainspektionen:

www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/