Om oss

Botkyrka kvinno-och tjejjour

Stödtelefon 020 33 33 88

Styrelsen

Jourens arbete leds av en styrelse som består av sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter. 2018 års styrelse är enligt följande:

 

Elisabeth Uddén, Ordförande

Barbro Bergendahl, Vice ordförande

Helen Swärdh, Kassör

Christina Martinsson, Ledamot

Ewa Nelson, Sekreterare

Dora Cruz, Ledamot

Inga Nygren, Ersättare

Ruth Andersson, Ersättare

Marianne Lindgren, Ersättare

 

Revisorer:

Karin Strömberg Ekström,

Nahadra Heido,

Birgitta Tay, revisors ersättare

 

Valberedning:

Ulla-Mari Palm, sammankallande

Eva Berglind

Inga-Lill Strömqvist

Vår historia

Botkyrka Kvinno- och Tjejjour

 

Föreningen startade 2002 under namnet Regnbågen, Kvinnojouren i Botkyrka.

Vi är en ideell förening som är politiskt och religiöst oberoende.

Här finns ideellt arbetande kvinnor med olika bakgrund, erfarenhet och ålder.

Kärnverksamheten finansieras framför allt genom anslag från Botkyrka kommun. Projektbidrag kommer från Ungdomsstyrelsen, Länsstyrelsen, Brottsoffermyndigheten och Roks. Sponsorer är bl a Diakonerna, Rädda Barnen, Lions och Broderskapsgruppen i Botkyrka.

Kontakta oss

Stödtelefon: 020 - 33 33 88

Vardagar: 08:30 - 16:00

 

Kontoret: 08 - 531 807 20

Vardagar: 08:00 - 16:30

 

Faxnr: 08 - 531 807 16

 

Mail: info@botkyrkakvinnojour.se

 

Om det är AKUT

Socialtjänsten -

Botkyrka kommun: 08 - 530 610 00

 

Socialjouren -

Södertörn: 020 - 708 003 (kvällstid och helger)

 

Polisen: 114 14

www.polisen.se

 

Kvinnofridslinjen 020 - 50 50 50 www.kvinnofridslinjen.se