Styrelsen

Jourens arbete leds av en styrelse som består av sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter. 2017 års styrelse är enligt följande:

Elisabeth Uddén, Ordförande
Barbro Bergendahl, Vice ordförande
Helen Swärdh, Kassör
Christina Martinsson, Ledamot
Ewa Nelson, Sekreterare
Dora Cruz, Ledamot
Inga Nygren, Ersättare
Ruth Andersson, Ersättare
Marianne Lindgren, Ersättare
 
Revisorer:
Karin Strömberg Ekström,
Nahadra Heido,
Birgitta Tay, revisors ersättare
Valberedning:
Ulla-Mari Palm, sammankallande
Eva Berglind
Inga-Lill Strömqvist