Vår historia

Botkyrka Kvinno- och Tjejjour

Föreningen startade 2002 under namnet Regnbågen, Kvinnojouren i Botkyrka. Vi är en ideell förening som är politiskt och religiöst oberoende.
Här finns ideellt arbetande kvinnor med olika bakgrund, erfarenhet och ålder. Kärnverksamheten finansieras framför allt genom anslag från Botkyrka kommun. Projektbidrag kommer från Ungdomsstyrelsen, Länsstyrelsen, Brottsoffermyndigheten och Roks. Sponsorer är bl a Diakonerna, Rädda Barnen, Lions och Broderskapsgruppen i Botkyrka.