Vill du engagera dig-medlem-volontär

Botkyrka kvinno-och tjejjour

Stödtelefon

020 33 33 88

Medlemmar

 

Välkommen som medlem hos Botkyrka Kvinno- och Tjejjour!

 

Föreningen stödjer kvinnor som är utsatta för våld och kränkningar i nära relationer.

Jourkvinnor och anställda står för det aktiva stödet till de kvinnor som söker vår hjälp.

Föreningen bedriver även utbildnings- och informationsverksamhet.

 

Vad innebär medlemskapet?

Att vara medlem hos oss innebär att man betalar in 100 kr/år.

Med denna ansökan får du ett inbetalningskort.

Vi vill gärna ha din mailadress för att kunna kommunicera enkelt med våra medlemmar.

Genom dessa mail kommer vi hålla dig uppdaterad om kommande seminarier, medlemsmöten och utbildningar.

Som medlem har du även rösträtt på årsmötet och kan påverka organisationens framtid.

 

Hur blir jag medlem?

Du anmäler dig i ansökningsformuläret här brevid.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år och sätts in på postgirokonto: 348998-6.

 

Märk inbetalningsavin med ”Förnamn Efternamn 2018”.

 

Bästa hälsningar,

/Styrelsen

Vill du bli medlem?

Anmälan om medlemskap hos Botkyrka Kvinno- och Tjejjour

För att vi ska kunna ha ett korrekt medlemsregister och för att kunna kommunicera med dig och övriga medlemmar, behöver vi följande uppgifter:

 

 

Förnamn, Efternamn, Adress, E-post, Telefonnummer.

Skriv dem i meddelanderutan

 

 

 
 
 
 

Är du intresserad av att bli volontär

 

Kontakta oss

Stödtelefon: 020 - 33 33 88

Vardagar: 08:30 - 16:00

 

Kontoret: 08 - 531 807 20

Vardagar: 08:00 - 16:30

 

Faxnr: 08 - 531 807 16

 

Mail: info@botkyrkakvinnojour.se

 

Om det är AKUT

Socialtjänsten -

Botkyrka kommun: 08 - 530 610 00

 

Socialjouren -

Södertörn: 020 - 708 003 (kvällstid och helger)

 

Polisen: 114 14

www.polisen.se

 

Kvinnofridslinjen: 020 - 50 50 50 www.kvinnofridslinjen.se

Vi arbetar med att följa det nya EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation) och behandlar därmed alla personuppgifter enligt förordningen.

Önskar du begära ut dina uppgifter, eller att dessa tas bort så kan du kontakta oss på info@botkyrkakvinnojour.se

För ytterligare information om GDPR vänd dig direkt till Datainspektionen:

www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/