Våra boenden-skyddat boende

Botkyrka Kvinno-och Tjejjour

Stödtelefon 020 33 33 88

BEHÖVER DU

NÅGON ATT PRATA MED?


Vi för inga journaler

och du får vara anonym om du vill!


Stödtelefon: 020 - 33 33 88
Vardagar: Säkrast mellan 08:30 - 16:00

Kontoret: 08 - 531 807 20
Vardagar: 08:00 - 16:30

Faxnr: 08 - 531 807 16

Mail: info@botkyrkakvinnojour.seAndra kontakter:


Socialtjänsten -
Botkyrka kommun: 08 - 530 610 00

Socialjouren -
Södertörn: 020 - 708 003

(kvällstid och helger)

Kvinnofridslinjen-
020 - 50 50 50

www.kvinnofridslinjen.se


Vid pågående fara, akut ring

Polisen- 112
www.polisen.se
Medlemsavgiften är 100:- per år
Swish: 123 118 41 67
Postgiro: 34 89 98-6


För medlemmar:
Vi arbetar med att följa det nya EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation) och behandlar därmed alla personuppgifter enligt förordningen.
Önskar du begära ut dina uppgifter, eller att dessa tas bort så kan du kontakta oss på info@botkyrkakvinnojour.se
För ytterligare information om GDPR vänd dig direkt till Datainspektionen:
www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/


Våra boenden-skyddat boende

Skyddat boende är en boendeform som har till syfte att under en begränsad tid erbjuda skydd för personer som av någon anledning inte kan vara kvar i sin hemmiljö.

Våra boenden är tillfälliga boenden för kvinnor och medföljande som är i behov av skydd under en kortare tid.

Vi har 3 lägenheter med plats för 6 kvinnor och barn.


Lägenheterna är utrustade med allt det man behöver för en vanlig vardag. Vi är noga med att våra boenden skall vara trivsamma och adresserna är anonyma.

Våra bostäder är alltid i gott skick och det är viktigt att våra stödsökande skall känna sig trygga under vistelsen hos oss. Våra lägenheter är trivsamt möblerade och våra kontaktkvinnor finns till hands på journummer för hjälp med det stöd som är aktuellt.

Alla våra boenden är självhushåll. Vi erbjuder ett trivsamt boende men vi kan inte ta emot husdjur.


Våra boenden är anonyma och innehåller:

• Tillgång till kontaktperson – journummer dygnet runt

• Del av en trerumslägenhet

• Fullt utrustade boenden

• Tillgång till internet


När ni får ert skyddade boende hos oss så är det av vikt för alla inblandade att skyddet är gott för den boende. Larm och teknik i all ära, men det största skyddet vid skyddat boende är Anonymitet! Därför är det viktigt att de boende hjälper till att hålla sig själva och våra lokaler anonyma. Det åligger den boende att inte aktivt ta kontakt eller vara aktiv på sociala medier eller på annat vis blotta information om sin geografiska plats för andra.


För dig som placerar hos oss

Vi erbjuder självhushåll det innebär att alla som placeras hos oss bedöms kunna bo i eget hushåll. Vi värnar självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla våra kvinnor med respekt.

Vi kräver dock ett gott samarbete med kvinnan och de medföljande barnen för att kunna upprätthålla skyddet som vi erbjuder.

När placeringen genomförs går vi igenom de regler som måste upprätthållas för att kunna erbjuda skydd inom ramenför vårt erbjudande.

Vi tar inte emot klienter med ett aktivt missbruk och vi har ingen möjlighet att ta emot klienter som inte klarar självhushåll.