Bra länkar

Botkyrka Kvinno-och Tjejjour

Stödtelefon 020 33 33 88

BEHÖVER DU

NÅGON ATT PRATA MED?


Vi för inga journaler

och du får vara anonym om du vill!


Stödtelefon: 020 - 33 33 88
Vardagar: Säkrast mellan 08:30 - 16:00

Kontoret: 08 - 531 807 20
Vardagar: 08:00 - 16:30

Faxnr: 08 - 531 807 16

Mail: info@botkyrkakvinnojour.seAndra kontakter:


Socialtjänsten -
Botkyrka kommun: 08 - 530 610 00

Socialjouren -
Södertörn: 020 - 708 003

(kvällstid och helger)

Kvinnofridslinjen-
020 - 50 50 50

www.kvinnofridslinjen.se


Vid pågående fara, akut ring

Polisen- 112
www.polisen.se
Medlemsavgiften är 100:- per år
Swish: 123 118 41 67
Postgiro: 34 89 98-6


För medlemmar:
Vi arbetar med att följa det nya EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation) och behandlar därmed alla personuppgifter enligt förordningen.
Önskar du begära ut dina uppgifter, eller att dessa tas bort så kan du kontakta oss på info@botkyrkakvinnojour.se
För ytterligare information om GDPR vänd dig direkt till Datainspektionen:
www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/


Bra länkar

ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

www.roks.se

 

Operation kvinnofrid har tagit fram en kort film som riktar sig till personer i Stockholms län som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Syftet med filmen är att motivera målgruppen till att söka hjälp att förändra sitt våldsamma beteende. Ta kontakt och välj att sluta idag.

www.operationkvinnofrid.se

 

Nationellt center för Kvinnofrid, Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

 www.nck.uu.se

 

Unizon, Svenska kvinnojourers Riksförbund

www.unizon.se

 

RSCI, Riksorganisationen stödcentrum mot incest 

www.rsci.nu

 

Elektra nationellt, projekt mot hedersrelaterat förtryck 

www.lansstyrelsen.se

 

Hopp, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp, 

www.hoppnorrkoping.se

 

Systerjouren Somaya är sedan starten specialiserade på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

     www.somaya.se

 

UKV erbjuder bland annat terapi för kvinnor mellan 18 och 30 år till låg kostnad.

www.ukv.se/

 

Terrafem, kvinnor kan få stöd och råd på 44 språk

www.terrafem.org

 

Hjälp för dig som vill lära dig hur en rättegång går till

www.rattegangsskolan.se

 

Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området

www.tryggaresverige.org

 

Allt om dina rättigheter vid brott. För barn upp till 17 år

  www.jagvillveta.se

 

Advokat Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB

www.advokatsjoqvist.se

 

Manscentrum – för våldsutövande män

www.manscentrum.se

 

Telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar

www.valjattsluta.se