Om oss

Botkyrka Kvinno-och Tjejjour

Stödtelefon 020 33 33 88

BEHÖVER DU

NÅGON ATT PRATA MED?


Vi för inga journaler

och du får vara anonym om du vill!


Stödtelefon: 020 - 33 33 88
Vardagar: Säkrast mellan 08:30 - 16:00

Kontoret: 08 - 531 807 20
Vardagar: 08:00 - 16:30

Faxnr: 08 - 531 807 16

Mail: info@botkyrkakvinnojour.seAndra kontakter:


Socialtjänsten -
Botkyrka kommun: 08 - 530 610 00

Socialjouren -
Södertörn: 020 - 708 003

(kvällstid och helger)

Kvinnofridslinjen-
020 - 50 50 50

www.kvinnofridslinjen.se


Vid pågående fara, akut ring

Polisen- 112
www.polisen.se
Medlemsavgiften är 100:- per år
Swish: 123 118 41 67
Postgiro: 34 89 98-6


För medlemmar:
Vi arbetar med att följa det nya EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation) och behandlar därmed alla personuppgifter enligt förordningen.
Önskar du begära ut dina uppgifter, eller att dessa tas bort så kan du kontakta oss på info@botkyrkakvinnojour.se
För ytterligare information om GDPR vänd dig direkt till Datainspektionen:
www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/


Styrelsen

Jourens arbete leds av en styrelse som består av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. 2020 års styrelse är enligt följande:

 

Yasemin Ergül, Ordförande

Samira Ekman, Vice ordförande

Helen Swärdh, Kassör

Lena Kalsson, Ledamot

Madeleine Hagerth, Ledamot

Dora Cruz, Ledamot

Paulin Gustafsson, Ledamot

Merja Morell Saarinen, Ersättare

Kerstin B Thorburn Ersättare

Ghill Borgfors, Ersättare

Ingela Westergren, Ersättare

 

Revisorer:

Barbro Bergendahl, Revisor

Karin Strömberg, Ekström, Revisor

Lena Falk, Revisors ersättare


Valberedning:

Elisabeth Uddén, sammankallande

Christina MartinssonVår historia

Botkyrka Kvinno- och Tjejjour


Föreningen startade 2002 under namnet Regnbågen, Kvinnojouren i Botkyrka.

Vi är en ideell förening som är politiskt och religiöst oberoende.

Här finns ideellt arbetande kvinnor med olika bakgrund, erfarenhet och ålder.

Kärnverksamheten finansieras framför allt genom anslag från Botkyrka kommun. Projektbidrag kommer från Ungdomsstyrelsen, Länsstyrelsen, Brottsoffermyndigheten och Roks. Sponsorer är bl a Diakonerna, Rädda Barnen, Lions och Broderskapsgruppen i Botkyrka.