Råd

Botkyrka Kvinno-och Tjejjour

Stödtelefon 020 33 33 88

BEHÖVER DU

NÅGON ATT PRATA MED?


Vi för inga journaler

och du får vara anonym om du vill!


Stödtelefon: 020 - 33 33 88
Vardagar: Säkrast mellan 08:30 - 16:00

Kontoret: 08 - 531 807 20
Vardagar: 08:00 - 16:30

Faxnr: 08 - 531 807 16

Mail: info@botkyrkakvinnojour.seAndra kontakter:


Socialtjänsten -
Botkyrka kommun: 08 - 530 610 00

Socialjouren -
Södertörn: 020 - 708 003

(kvällstid och helger)

Kvinnofridslinjen-
020 - 50 50 50

www.kvinnofridslinjen.se


Vid pågående fara, akut ring

Polisen- 112
www.polisen.se
Medlemsavgiften är 100:- per år
Swish: 123 118 41 67
Postgiro: 34 89 98-6


För medlemmar:
Vi arbetar med att följa det nya EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation) och behandlar därmed alla personuppgifter enligt förordningen.
Önskar du begära ut dina uppgifter, eller att dessa tas bort så kan du kontakta oss på info@botkyrkakvinnojour.se
För ytterligare information om GDPR vänd dig direkt till Datainspektionen:
www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/


Konkreta råd

Berätta om din situation för någon

För dagbok över vad som händer: hot, trakasserier, våld etc.

Dokumentera och fotografera skadorna

Ring en kvinnojour

Gör en polisanmälan

Förbered din flytt

Råd till dig som är utsatt


Han börjar straffa dig om du inte rättar dig efter hans vilja.

Ta dessa varningssignaler och din rädsla på allvar!


Tro inte på att det inte ska hända igen Du blir förtryckt och förnedras.


Anpassningen börjar


Efter utbrott och misshandel är det vanligt att han är djupt ångerfull.

Han hittar på ursäkter för sitt våld och vänder på skuldbördan – du har provocerat honom.Råd till dig som misstänker att någon i din närhet blir misshandlad

När bör du fatta misstankar?

Tecken på att en person i din närhet blir misshandlad kan vara att hon ofta har blåmärken eller skrubbsår.

När du frågar hur de uppkom kanske hon svarar undvikande eller försöker skämta bort det.

Om du märker att beteendet förändras, exempelvis att hon inte dyker upp på avtalade möten eller blir mer isolerad, så kan det vara ett tecken på att hon har en partner med ett stort kontrollbehov eller som misshandlar henne.


Fråga henne

Prata direkt med kvinnan om du misstänker att hon blir utsatt för misshandel av sin partner.

Ställ raka frågor som ”Slår han dig?”.

Prata däremot inte med hennes partner eller när han är i närheten.


Om hon berättar

Lyssna på hennes berättelse utan att ifrågasätta.

Avfärda inte det hon beskriver.

Om hon själv normaliserar och förringar misshandeln är det viktigt att inte följa med i detta.

Försök inte hitta ursäkter och förklaringar till mannens beteende.

Markera tydligt att det är fel att kränka, förnedra, slåss och utnyttja någon sexuellt.

Säg också till om du misstänker att situationen är farlig för henne och upplys henne om att den inte kommer bli bättre så länge hon stannar i relationen. Visa att du finns där för henne och att du stöttar henne i hennes egna val.


Om hon inte vill berätta

Var tydlig med att även om hon inte vill prata just nu, så kan hon alltid komma till dig och prata senare.

Du kan inte fatta några beslut åt henne, men låt henne veta att du gärna hjälper henne och stöttar henne om hon vill förändra sin situation.


Peppa och stötta

Det viktigaste är att du försöker förmå henne att söka hjälp. Men det kan vara en lång sträcka dit.

Därför är det viktigt att någon finns där under tiden. Det är viktigt att inte döma henne för att hon inte lämnar relationen.

Visa istället på att hon “är värd någonting annat.”


Ring polisen eller socialtjänsten

Ring själv polisen eller socialtjänsten om du upplever att situationen är akut, till exempel om fara för liv förekommer eller om barn far illa.

Misshandel är ett brott enligt brottsbalken och polisen är skyldig att ta din anmälan. 

Socialtjänsten är skyldig att göra en polisanmälan mot gärningsmannen vid misstanke om våld som kan antas ge minst två års fängelse.

Socialtjänsten har också anmälningsskyldighet om det finns misstanke om att ett barn far illa.

Du kan även kontakta kvinnojouren för att få råd och tips om hur du ska göra.