Hem

Botkyrka Kvinno-och Tjejjour

Stödtelefon 020 33 33 88

BEHÖVER DU

NÅGON ATT PRATA MED?


Vi för inga journaler

och du får vara anonym om du vill!


Stödtelefon: 020 - 33 33 88
Vardagar: Säkrast mellan 08:30 - 16:00

Kontoret: 08 - 531 807 20
Vardagar: 08:00 - 16:30

Faxnr: 08 - 531 807 16

Mail: info@botkyrkakvinnojour.se


AKUT
Socialtjänsten -
Botkyrka kommun: 08 - 530 610 00

Socialjouren -
Södertörn: 020 - 708 003

(kvällstid och helger)

Polisen: 114 14
www.polisen.se

Kvinnofridslinjen:
020 - 50 50 50

www.kvinnofridslinjen.se


Medlemsavgiften är 100:- per år
Swish: 123 118 41 62
Postgiro: 34 89 98-6
För medlemmar:
Vi arbetar med att följa det nya EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation) och behandlar därmed alla personuppgifter enligt förordningen.
Önskar du begära ut dina uppgifter, eller att dessa tas bort så kan du kontakta oss på info@botkyrkakvinnojour.se
För ytterligare information om GDPR vänd dig direkt till Datainspektionen:
www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/


Mäns våld mot kvinnor

Kallelse till årsmöte 2020

Botkyrka Kvinno- och Tjejjour kallar härmed till årsmöte Torsdagen den 12 mars kl 18.30 på kontoret, Doktorsvägen 4 1 tr i Tumba.


Ring på Botkyrka Kvinnojour för att komma in. Alla medlemmar och intresserade välkomna.


Vi bjuder på enkel förtäring från kl 18.00.


Vi blir glada om du meddelar till kontoret att du kommer så att vi kan förbereda mötet på ett bra sätt.


Alla medlemmar med e-postadress kommer att få årsmöteshandlingarna i god tid innan mötet. Övriga medlemmar kan ringa kontoret på 08–531 807 20 och få dem hemskickade alternativt hämtas på kontoret

.
Styrelsen har vid föregående årsmöte beslutat att medlemsavgiften för 2020 blir oförändrad på 100 kr och att en inbetalningsavi redan har skickats ut direkt efter årsskiftet.

Välkomna

Elisabeth Uddén
Ordförande

Lever du i ett förhållande där du är rädd?

Eller utsätts för våld?

Känner du att du behöver stöd och någon att prata om din situation med?

Hos oss finns det alltid någon som du kan prata med – utan att vara rädd för att obehöriga lyssnar!

Hos kvinnojouren kan – och får du vara anonym!

Mäns våld mot kvinnor kan vara av både fysiskt, psykiskt och sexuell karaktär.

Tvärtemot myter och fördomar förekommer det i alla samhällsklasser, i alla åldersgrupper och inom alla nationaliteter.

Det är inte några särskilda kvinnor som drabbas och det går inte heller att i förväg se vilka män som är förövare.

Våldet kan utövas av en närstående till kvinnan men också av bekanta eller okända män.

FN:s definition

Enligt FN är våld mot kvinnor: ”varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet”.

Våld mot kvinnor är en kränkning av den kroppsliga integriteten och kvinnors grundläggande friheter och rättigheter. Det är också en brottslig handling.