Hem

Botkyrka Kvinno-och Tjejjour

Stödtelefon 020 33 33 88

BEHÖVER DU

NÅGON ATT PRATA MED?


Vi för inga journaler

och du får vara anonym om du vill!


Stödtelefon: 020 - 33 33 88
Vardagar: Säkrast mellan 08:30 - 16:00

Kontoret: 08 - 531 807 20
Vardagar: 08:00 - 16:30

Faxnr: 08 - 531 807 16

Mail: info@botkyrkakvinnojour.seAndra kontakter:


Socialtjänsten -
Botkyrka kommun: 08 - 530 610 00

Socialjouren -
Södertörn: 020 - 70 80 03

(kvällstid och helger)

Kvinnofridslinjen-
020 - 50 50 50

www.kvinnofridslinjen.se


Vid pågående fara, akut ring

Polisen- 112
www.polisen.se

STÖD OSS

Medlemsavgiften är 100:- per år
Swish: 123 118 41 67
Postgiro: 34 89 98-6


För medlemmar:
Vi arbetar med att följa det nya EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation) och behandlar därmed alla personuppgifter enligt förordningen.
Önskar du begära ut dina uppgifter, eller att dessa tas bort så kan du kontakta oss på info@botkyrkakvinnojour.se
För ytterligare information om GDPR vänd dig direkt till Datainspektionen:
www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/


Mäns våld mot kvinnor

Lever du i ett förhållande där du är rädd?

Eller utsätts för våld?

Känner du att du behöver stöd och någon att prata om din situation med?

Hos oss finns det alltid någon som du kan prata med – utan att vara rädd för att obehöriga lyssnar!

Hos kvinnojouren kan – och får du vara anonym!

Mäns våld mot kvinnor kan vara av både fysiskt, psykiskt och sexuell karaktär.

Tvärtemot myter och fördomar förekommer det i alla samhällsklasser, i alla åldersgrupper och inom alla nationaliteter.

Det är inte några särskilda kvinnor som drabbas och det går inte heller att i förväg se vilka män som är förövare.

Våldet kan utövas av en närstående till kvinnan men också av bekanta eller okända män.

FN:s definition

Enligt FN är våld mot kvinnor: ”varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet”.

Våld mot kvinnor är en kränkning av den kroppsliga integriteten och kvinnors grundläggande friheter och rättigheter. Det är också en brottslig handling.