Råd om du misstänker att någon i din närhet utsätts för våld

Råd om du misstänker att någon i din närhet utsätts för våld

Tecken

Det finns omständigheter som kan göra att du oroar dig för någon i din närhet. Du kanske inte direkt misstänker våld men känner ändå en oro.

Det kan finns synliga, fysiska tecken eller subtila tecken som att någon har långärmat mitt i varma sommaren, inte vill följa med till badstranden, inte vill visa sig utomhus.

Personen du oroar dig för kanske har ändrat sitt beteende, svarar undvikande, skämtar bort saker.

Beteendet kan också ändras så att personen isolerar sig mer än förut, kommer inte till förutbestämda möten eller aktiviteter som planerat, svarar inte i telefon. Du kanske har en arbetskamrat som aldrig följer med när arbetsgruppen träffas utanför arbetet.

Du kanske hör höga ljud och dunsar från en granne.

 

Det här kan du göra

Att utsätta sin partner för våld är ingen personlig angelägenhet. Det är ett brott som faller under allmänt åtal. Vanligt civilkurage från en medmänniska kan göra stor skillnad i den utsattas liv. De flesta kvinnor som lever i en destruktiv relation uppskattar att du ”lägger dig i”.

  • Tala om för henne att du känner dig orolig för henne och av vilken anledning
  • Ställ frågan direkt om du ser fysiska tecken – slår han dig?
  • Samtala aldrig med kvinnan så att förövaren ser eller får kännedom om det

 

Om kvinnan medger att hon utsätts för kontroll och någon form av våld av sin partner bör du:

  • Lyssna på henne
  • Visa att du tror på henne
  • Markera tydligt att det är fel att kränka, förnedra, kontrollera och utöva fysiskt våld och att det inte är hennes fel
  • Säga att det kan vara farligt för henne
  • Stötta henne ”i alla lägen” och att hon gärna får höra av sig till dig när hon behöver hjälp

Om hon avfärdar din fråga och inte vill prata om det kan du ändå tala om att hon kan gärna får höra av sig om hon behöver någon att prata med

 

Om det finns barn i familjen bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Barn far illa av att uppleva och bevittna våld i hemmet och kan få leva med följderna av detta resten av livet. Många barn utsätts själva direkt för våld om deras mamma utsätts.