Olika typer av våld

Olika typer av våld

Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som trappas upp i syfte att kontrollera kvinnan.

 

Mer konkret kan det vara allt ifrån att bli förlöjligad till sexuella övergrepp, hot om att bli dödad och att dina barn eller husdjur skadas. Det är ofta kombinationer av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld samt hot om detta.

Detta är brottsliga handlingar.

 

Fysiskt

Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad.


Sexuellt

Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld.


Psykiskt

Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande.

Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten.


Social utsatthet

Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter.


Materiellt/ekonomisk utsatthet

Personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt.

Kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser.

Människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård      eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost.


Hedersrelaterat våld

Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen, tex fritidsaktiviteter och klädval till giftermål och utbildning. Fokus läggs på kvinnornas och flickornas sexualitet och beteende.