Om oss

Vad gör Botkyrka Kvinno- och Tjejjour?

Tar emor kvinnor som är utsatta för mäns våld


Stödtelefon

020-33 33 88

Utgår från det kvinnan berättar

Lyssnar, vägleder, stöttar genom telefonkontakt, träffar och besök


Skyddat / tillfälligt boende

Förmedlar kontakt med vården, polisen, socialtjänsten och andra myndigheter, jurister organisationer m.fl

Vår historia

Tjejjouren erbjuder stöd via chatt, telefon, och mail. Träffar vid behov

Vårt uppdrag

Utåtriktad information, utbildning och opinionsarbete

Styrelsen

Botkyrka Kvinno- och Tjejjours historia

Den 12e februari 2002 träffades sex starka kvinnor: ​

Violet Dahlgren​, Maria Mendoza​, Esabelle Dingizian​, Aina Sahlström Jonsson​, Helena Bengtsson​ och Jill Melinder​.

De träffades I Tumba för att diskutera mäns våld mot kvinnor och barn. De beslutade att bilda en kvinnojour med namnet Regnbågen som senare bytte namn till Botkyrka Kvinno- och Tjejjour.​

Målsättningen skulle vara att verka för kvinnors och barns rätt att leva utan våld, förtryck och förnedring samt att verka för ett jämlikt samhälle. 

Vi är en ideell förening som är politiskt och religiöst oberoende. Här verkar ideellt arbetande kvinnor med olika bakgrund, erfarenhet och ålder.

Kärnverksamheten finansieras framförallt genom anslag från Botkyrka kommun.

Är att arbeta för kvinnors och barns rätt att leva utan våld, förtryck och förnedring. Genom självhjälpsprincipen vill jouren ge stödsökande kvinnor vägledning, stödsamtal, hjälp med myndighetskontakter, skyddat boende (skyddsnivå 1), m.m.  

 

Målet med jourens insatser är att öka tryggheten för kvinnor, tjejer och barn som är utsatta för mäns våld och förtryck i nära relationer. Kvinnor, som bor på jourverksamhetens boenden, ska under vistelsen känna sig trygga och väl omhändertagna. Jouren ska verka för ett jämlikt och jämställt samhälle. 

Åsa Sundin, Ordförande

Madeleine Hagerth, Vise Ordförande

Lena Karlsson, Kassör

Pauline Gustavsson, Ledamot

Sari Närhi, Ledamot

Annika Bauman, Suppleant

Andrea Hernandez, Suppleant