Råd till dig som är våldsutsatt

Råd och stöd (till dig som är våldsutsatt)

1. Det är aldrig ditt fel att du utsätts för våld.

2. Berätta om din situation för någon som du litar på. Bibehåll relationen med personen/personerna.

Du kan ringa oss på 020 33 88 88.

Om du inte talar svenska kan du ringa den nationella stödlinjen Kvinnofridslinjen 020 50 50 50 där en tolk kan kopplas in.

3. Dokumentera någonstans om vad du utsätts för, när och var det har skett, fotografera eventuella skador, låt någon annan se skadorna. Spara hot du fått på ex. telefonsvarare, sms eller mejl. Spara och göm detta någonstans där den som utsätter dig för våld inte kan hitta det. Spara t.ex. i någon annans telefon om du inte vågar ha det i din egen telefon.

4. Planera inför en situation då du kan lämna mannen

 • Om du planerar att lämna hemmet eller om du tvingas att göra det akut är det bra att i förväg ha planerat för detta. Planera vem du kontaktar och vart du ska ta vägen.
 • Bestäm kodord som du kan signalera till den/de du litar på vid akut fara.
 • Öppna ett bankkonto i en annan bank som den som utsätter dig för våld inte har tillgång till. Påtala för banken att inte skicka brev/mejl/sms med information.
 • Ställ dig i bostadskö. Tänk på att inte få brev/sms med information om detta.
 • Se över avtal/kontrakt som kan stå i ditt namn så att du inte hamnar i skulder efteråt.
 • Fundera på om du kan ha en väska packad med nödvändiga saker och gömd hos någon du litar på.

Berätta om din situation för någon

För dagbok över vad som händer: hot, trakasserier, våld etc.

Dokumentera och fotografera skadorna

Ring en kvinnojour

Gör en polisanmälan

Förbered din flytt

5. Om ni behöver lämna akut ha då med:

 • ID handlingar som körkort, pass och andra viktiga dokument
 • Nycklar till hemmet, bilen osv.
 • Bankkort, dosa, kontanter
 • Telefon, laddare och kontantkort
 • Kontaktlista med nödvändiga adresser och telefonnummer
 • Dagbok, mediciner, glasögon, nycklar
 • Om det finns barn: viktig sak för barnet, favoritleksak, napp, ombyte, blöjor

6. Om du inte är redo att lämna 

Att utsättas för våld av en person som du har eller har haft en nära relation till är svårt. Trots att du kan uppleva situationen som destruktiv kan det finnas många anledningar till att du väljer att stanna kvar. Det kan kännas som övermäktigt att planera för ett uppbrott. Det kan vara svårt på grund av att den du lever med kontrollerar dig. Det kan finnas en stor rädsla för vad som ska hända om du lämnar. Ni kanske har gemensamma barn och/eller husdjur som du inte vill lämna. Du kanske älskar personen och vill därför inte lämna relationen. Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är ditt fel. Det är alltid bra att följa några av de råd som finns i listan ovan även om du oberoende av anledning inte är redo eller inte har möjlighet att lämna just nu. 

7. Polisanmälan

Många tvekar att göra en polisanmälan när de utsätts för hot och/eller våld. Du bör ändå överväga det av flera skäl:

 • Det kan vara nödvändigt för att få ersättning från försäkringsbolag för skador och/eller från brottsoffermyndigheten vid rättslig dom.
 • Det är känt att våldet inte går över av sig självt utan att det vanligen trappas upp och blir mer och mer kraftigt och allvarligt. Om du gör en polisanmälan kan polisen göra en så kallad riskanalys och bedöma ditt behöv av skydd.
 • Polisen kan också svara på frågor och hänvisa dig vidare till kvinno- eller socialjour.
 • Dokumentationen och vittnesmål vid en polisanmälan kan utgöra bevis i fortsatta eller kommande rättsprocesser.