Bra länkar

Bra länkar

Nationellt center för Kvinnofrid, Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Start - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - Uppsala universitet (uu.se)


ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (roks.se)


Unizon, Svenska kvinnojourers Riksförbund

Startsida - Unizon (unizonjourer.se)


Våld mot kvinnor - nationell stödtelefon | Kvinnofridslinjen


Operation kvinnofrid har tagit fram en kort film som riktar sig till personer i Stockholms län som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer.

Syftet med filmen är att motivera målgruppen till att söka hjälp att förändra

sitt våldsamma beteende. Ta kontakt och välj att sluta idag.

Ingen ska utsättas för eller uppleva våld i Stockholms län | Operation Kvinnofrid


RSCI, Riksorganisationen stödcentrum mot incest 

Start | Rise Sverige (rise-sverige.se)


Bris - Barnens Rätt i Samhället


Allt om dina rättigheter vid brott. För barn upp till 17 år

Start (jagvillveta.se)


Är du 0-21 år, från Stockholm- eller Umeåområdet, och behöver hjälp av oss på Barnrättsbyrån? 

Behöver du hjälp - Barnrättsbyrån (barnrattsbyran.se)


Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQ-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext.

Vi har 20 års erfarenhet och är flerspråkiga.

Somaya kvinno- och tjejjour - För ett liv fritt från våld


Terrafem, kvinnor kan få stöd och råd på 44 språk

Terrafem |


Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld.

Origo (stockholm.se)


Start | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)


För dig som utsätter någon närstående för våld eller är rädd för att göra det


Manscentrum - Kriscentrum för män


Välj att sluta (valjattsluta.se)