Våldsprocessen

Kvinnojouren Ellinor i Linköping har tillsammans med Markus Reklambyrå tagit fram filmen Bakom fasaden. Se filmen utan ljud först!

Varningstecken

Även en relation, som senare utvecklas till att du som kvinna blir utsatt för våld, börjar med kärlek med undantag för de kvinnor som blir bortgifta mot sin vilja. Ofta känner du dig som kvinna uppvaktad och bekräftad. Det går inte i förväg att se på en man om han kommer att utöva våld mot dig. Det kommer smygande efter den första förälskelsefasen och trappas sakta upp så att det nästan känns som ett normalt inslag i vardagen. Om du inte inser detta innan första slaget så lämna då!


Var uppmärksam på hans kvinnosyn

Hur talar din partner om kvinnor i allmänhet? Kommenterar han hur de klär sig? Låter det annorlunda när han värderar kvinnliga kollegor? Var uppmärksam! På så vis kan du tidigt lägga märke till hans attityd till kvinnor.


Har han förändrats?

När nya relationer inleds upptäcker man ju varandra, men efter en tid känner ni varandra ganska bra och vet vad det är för person ni lever med.

Sker en förändring där du upplever att din partners personlighet ändrats markant och till det destruktiva sedan ni inledde er relation?

Humöret blir sämre och han blir alltmer missnöjd och kontrollerande?

Det är en markering om vad han ”kan” göra mot dig. Nästa gång kanske han tar i ännu hårdare eller träffar dig på riktigt.


Han klagar ofta på dig

Din partner är ständigt missnöjd med ditt beteende. Han kan tycka att du klär dig fult, har fel vänner eller inte ger honom tillräckligt med uppmärksamhet.


Se upp med svartsjuka

Män som visar upp överdriven svartsjuka har ett starkt kontrollbehov. Var särskilt vaksam om du till exempel känner dig tvungen att stanna hemma från firmafesten eller tjejträffen på grund av hans attityd. Då styr hans behov ditt beteende och du blir isolerad från andra.


Övervakar han dig?

Brukar din partner läsa dina sms- eller e-postmeddelanden? Var även uppmärksam på om han brukar gå igenom din väska eller dina fickor. Det tyder på att han är svartsjuk och har svårt att kontrollera sina känslor.


Våldsamhet mot saker och djur

Mannen får raserianfall och slår sönder saker i hemmet. Kanske kastar han porslin eller sparkar sönder dörrar. Han kan även ge sig på hunden, katten eller andra husdjur. Detta är våldshandlingar som är ägnade att skrämma dig.


Har han börjat bli hårdhänt eller måttat/markerat slag mot dig?

Det är en markering om vad han ”kan” göra mot dig. Nästa gång kanske han tar i ännu hårdare eller träffar dig på riktigt.

Våldets normaliseringsprocess

Normaliseringsprocessen betyder kortfattat att våldet godtas som normalt,

både av den som misshandlar och den som blir misshandlad.


Misshandeln blir en process som ofta börjar med kontrollerande beteende från mannens sida. Han kritiserar kvinnan, hindrar henne från att umgås med vänner och kräver att hon ska anpassa sig efter hans behov. Gradvis isoleras kvinnan. Så småningom börjar mannen hota och ta till våld och kvinnan tvingas anpassa sig ytterligare för att inte bli utsatt för mer våld. Hon isoleras därmed allt mer mentalt, socialt och ofta också ekonomiskt.

När du är våldsuttsatt

Berätta för någon

Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Det kan vara en väninna, släkting, kamrat eller någon på arbetet. Även om du inte orkar göra något åt saken just då så finns det i alla fall någon som vet vad som hänt.


För dagbok

Anteckna varje gång han slår dig. Då har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt.


Dokumentera skadorna

Skriv upp och försök fotografera skadorna själv. Vid läkarbesök ska du kräva att läkaren tar fotografier. Även om du inte gör något åt situationen direkt så finns bilderna kvar den dag du eventuellt vill göra en anmälan.


Ring en kvinnojour/tjejjour

Där kan du prata med någon och få hjälp. Telefonnummer finns på Roks hemsida och på internet. Jouren lyssnar på vad du säger och ifrågasätter inte dina ord eller upplevelser. Du kan även kontakta socialtjänsten där du bor för att få råd och hjälp. Det spelar ingen roll om du kontaktar kvinnojouren eller socialtjänsten först. Det viktiga är att du söker hjälp.


Tro inte på att det aldrig ska hända igen

Män som slagit en gång gör det nästan alltid igen. Även om han ångrar sig direkt efteråt och ber om ursäkt, eller försöker gottgöra dig, så kommer han med stor sannolikhet att bli våldsam igen i framtiden.


Ha någonstans att ta vägen

Ordna en utväg så att du kan ge dig av om han börjar slå igen. Ta reda på vart du kan vända dig när som helst på dygnet, exempelvis socialjouren, en väninna eller släkting. Be någon närstående om nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen.


Gör en polisanmälan

Mäns våld mot kvinnor är ett brott! Det är viktigt att polisanmäla misshandeln, både för din egen skull och för att din partner ska inse att det är en kriminell handling. Kvinnojouren eller socialtjänsten kan hjälpa dig att göra en polisanmälan.