Aktuellt

Nu har vi tagit en sommarpaus för sopplunchen, välkommen i höst igen!


Välkomna på sopplunch

tisdagar 12-14.

Ring 08-531 807 20 eller 020-33 33 88 för mer information.


Vi kommer att ha sommarstängt veckorna 29-33


Socialtjänsten -

Botkyrka kommun:

08 - 530 610 00

Socialjouren - Södertörn:

020 - 70 80 03

(kvällstid och helger)


Kvinnofridslinjen-
020 - 50 50 50

www.kvinnofridslinjen.se


Polisen- 112
www.polisen.se